Zdravý rozum ve výchově

besedy

Psycholožka Pavla Koucká nabízí semináře i pořádání diskusních večerů pro rodiče, pěstouny, učitele a další vychovatele. Vybírat lze například z následujících témat:

 

Jak vychovávat s rozumem i citem

Rozum a cit se ve výchově nevylučují, právě naopak. Doplňují se a mohou se i vzájemně podporovat. Na příkladech si to vyzkoušíme. Ukážeme si, jak lze rozumem podporovat intuici a jak intuice rozvíjí zdravý rozum.

Práce s emocemi v rodině

Péče o malé děti je náročná mimo jiné pro jejich silné emoce. Jak zvládat dítě, které vřeští, dupe, bije nás? Nebo dítě „nemožně ukňourané?“ A co dělat s vlastními emocemi? Budeme se zabývat zvládáním emocí i emoční výchovou. A vedle vztahu k dětem neopomineme ani emoce mezi partnery.

Kolik našeho času a pozornosti děti potřebují

„Není důležité, kolik času s dětmi trávíte, ale jak kvalitní tento čas je.“ Také jste tohle moudro slyšeli? Nebo se jím dokonce utěšujete? Zkusíme přijít na to, do jaké míry toto tvrzení platí. Jak a kdy je důležitá kvalita, a jak kvantita času, který jsme s dětmi.

Uvolněné rodičovství

Dnešní rodičovství je v mnohém náročnější než tomu bylo dříve. Zdůrazňuje se aktivní rodičovství a rodiče se mnohdy stávají asistenty, taxikáři a někdy téměř sluhy svých dětí. Přínos pro naše děti je však přinejmenším sporný. Když se uvolníme, prospějeme sobě i jim. Jak na to?

Současné rodičovské mýty

Výchova dětí je velmi silně ovlivněna kulturou a společností a stává se, že celá společnost „ujíždí“ určitým směrem – například zdůrazňuje tresty, po letech odměny, a pak se začne tvrdit, že i odměny jsou špatně. Dnes dobře vnímáme, v čem „ujížděly“ generace předchozí – a přitom už tu máme novodobé rodičovské mýty. Jaké jsou? Právě tím se budeme zabývat.

Jak skloubit péči o malé dítě s prací

Dilema sladění práce a péče o rodinu není nic nového. Nově se však začíná týkat i otců. Mění se též charakter práce, a tím i možnosti onoho slaďování. Optimální řešení záleží na věku dětí, na jejich osobnosti, na osobnostech rodičů, na konkrétních možnostech. Budeme hledat řešení vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných.

Nesnažme se o dokonalost

Dnešní perfekcionistická doba klade na rodiče vysoké nároky. My rodiče jsme citliví na očekávání okolí a snažíme se být dokonalí. Někdy se však stáváme „příliš dobrými“. Jaká jsou rizika perfekcionismu?

Výchova sourozenců

Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?

Odměny a tresty

Lze vychovávat bez trestů? A pokud ne, tak za co, kdy a jak máme dítě trestat? A jak je to s odměnami: jaké odměny jsou na místě, a proč někdy odměna dítě od činnosti naopak odradí?

Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí

Psychicky odolným dětem se žije lépe. A lépe se žije i jejich rodičům. Jenže: jak to dělat, abychom děti do života posilovali? Co pomáhá, a co naopak dítěti ubližuje? Hranice mezi posílením a traumatem může být tenká.

Bezpečí nade vše. Anebo ne?

Současná doba je posedlá bezpečím. Na jednu stranu tím dětem prospíváme, na druhou jim prokazujeme medvědí službu. Některé moderní vynálezy a postupy jsou výborné, jiné mají ve svých důsledcích opačný efekt. Jak se v tom vyznat?

Důslednost a hranice

Mantrou dnešních výchovných poradců jsou hranice. Rodiče nemají dětem ustupovat, nelze „jednou povolit“ a „jindy zakázat“. Je to ale opravdu tak? Co je to laskavá důslednost.

Porody kolem a kolem

Porod je přelomovou událostí v životě dítěte – i matky. Co můžeme udělat proto, aby se jednalo o krásný a posilující zážitek? Jak se vyrovnat s tím, že to bylo jinak? A jaké místo náleží muži? Co může/má otec dělat, a co naopak nedělat?

Jak se rodí matka/otec

Dnešní rodiče se cítí velmi nejistí ve své roli. Jak ale nabýt správné rodičovské sebevědomí? Kdy je četba knih a odborné poradenství přínosem, a kdy je tomu naopak?

 

Nejbližší besedy | Uskutečněné besedy

 

Můžete si též vymyslet vlastní téma z oblasti rodičovství a výchovy, a s Pavlou Kouckou je dojednat.

Můžete si zvolit, zda máte zájem o formu semináře, či besedy. 

Délka je 90 až 120 min, vstupné dobrovolné nebo dohodou.

 

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká: Psycholožka zabývající se převážně rodičovstvím. Pracuje v azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vytvořila koncept uvolněného rodičovství. Je mámou tří dětí, autorkou mnoha článků a knih Výchova láskou, Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství - viz Knihy našich spolupracovníků. Tel. 775 432 321, www.skupinyprorodice.cz.

 

Besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů v rodinách, který od roku 2012 podporuje Magistrát hlavního města Prahy, od roku 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a od roku 2017 Městská část Praha 10.