Audiozáznam přednášky P. Kodeta ze Soboty pro ženy

07.05.2013 15:55

Jarní setkání žen s duchovním zaměřením proběhlo v sobotu 27.4. v pražském Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch) na téma Eucharistie a uzdravení vztahů. 120 žen vyslechlo přednášky PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D. a karmelitána P. Vojtěcha Kodeta, Th.D. Na programu bylo též sdílení ve skupinkách, prostor k osobnímu ztišení, možnost svátosti smíření (3 kněží) a na závěr mše svatá. Tradiční součástí setkání byla i nabídka duchovní literatury. Soboty pro ženy spolupořádají Centrum pro manželství a rodinu, o.s. a Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském.

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta (mp3)

Foto: Příprava na eucharistii na okraji kráteru Mitzpe Ramon (Negev, Izrael).