Besedy nejen o výchově, první letošní již 26. 2.

14.01.2019 00:00

Dnešní rodiče jsou většinou aktivní, angažovaní. Zahrnujeme své děti hračkami, jsme posedlí jejich bezpečím, chceme je všestranně rozvíjet. Dětem tím v mnohém prospíváme, ale často jim prokazujeme i medvědí službu. Na besedách řešíme, co je skutečně v zájmu dětí a rodin. Kdy a jak se můžeme uvolnit; jak zvládat emoce své i svých dětí; pečovat o svůj partnerský vztah; posilovat psychickou odolnost; využívat rozum i cit. Jak vytvářet takové klima, v němž se cítí dobře děti i dospělí, a mnoho dalšího.

Nabízíme možnost uspořádat besedu z oblasti rodičovství a výchovy pro rodiče a další vychovatele. Vhodné pro mateřská centra, mateřské nebo základní školy, komunitní centra, farnosti nebo jiná vhodná místa.. Besedy vedou naše zkušené psycholožky a terapeutky Mgr. et Mgr. Pavla Koucká a Mgr. Silvie Ročovská.

Malý výběr z nabídky témat:

  • Uvolněné rodičovství
  • Rodič není sluha
  • Současné rodičovské mýty
  • Jak zvládnout pubertu
  • Jak mluvit s dětmi, aby se lépe učily
  • Duševní onemocnění v rodině

Beseda probíhá cca 90 min s možností diskuze, vstupné je dobrovolné nebo dohodou. Lektorné je placeno z projektu "Prevence konfliktů v rodinách", který dlouhodobě podporuje MPSV a Magistrát hl. m. Prahy. Minimální účast je 7 osob. Dosud jsme v Praze uskutečnili téměř 50 besed pro celkem 600 účastníků. Máte-li zájem besedu u vás uspořádat, pište přímo do Centra pro manželství a rodinu nebo oslovte jednu z lektorek na kontaktech uvedených na  stránce nabídky .

 

Nejbližší besedy

PEXESO, Praha - Zbraslav

26. 2. 17:30 Výchova v měnící se době
9. 4. 17:30 Důslednost a hranice ve výchově (téma je zatím předběžné)

Uvolněné rodičovství

Dnešní rodiče to mají v mnohém těžké. Všude slyšíme, co naše miminka, batolata, předškoláci a školáci potřebují a mají mít, co bychom jako správní rodiče měli dělat. A tak pořizujeme spoustu hraček, knížek a dalších „nezbytností“, všestranně a co nejlépe své potomky rozvíjíme, zametáme jim cestičky. Přínos pro naše děti je však sporný. Když zvolníme a uvolníme se, prospějeme jim i sobě. Jak na to?

Jednotlivé bloky:

Co děti opravdu potřebují:

Kolik věcí vaše děti mají? Kolik z nich využívají? A kolik si doopravdy užívají? Kdy méně znamená více? Kromě věcí se zamyslíme i nad množstvím aktivit, množstvím našeho času, množstvím péče. A množstvím elektroniky.

Práce s emocemi v rodině:

Péče o malé děti je náročná mimo jiné pro jejich silné emoce. Jak zvládat batole, které vřeští, dupe, bije nás? Nemožně ukňouraného předškoláka? Věčně otráveného puberťáka? A co dělat s vlastními emocemi? Budeme se zabývat zvládáním emocí i emoční výchovou. A vedle vztahu k dětem neopomineme ani emoce mezi partnery.

Jak vychovávat s rozumem i citem:

Rozum a cit se ve výchově nevylučují, právě naopak. Doplňují se a mohou se i vzájemně podporovat. Na příkladech si to vyzkoušíme. Ukážeme si, jak lze rozumem podporovat intuici a jak intuice rozvíjí zdravý rozum.

Rodič není sluha:

Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Budeme mluvit o rizicích tohoto přístupu a zamyslíme se nad optimálním řešením pro všechny.

Opomíjené vlastnosti:

Proč a jak u dětí rozvíjet skromnost, vděčnost, trpělivost? A jak je to s respektem? Respekt k sobě, k rodičům i sourozencům, respektování autorit, hodnot sobě vlastních, i těch jiných. Psychická odolnost našich dětí a jak ji zvyšovat.

Moderní výchovné metody:

Lze se vyhnout trestům? Lze se s dítětem na všem domluvit? A jak je to s odměnami? Jak se liší výchova tradiční a moderní, co nám říká zdravý rozum. Současné rodičovske mýty. Jak skloubit péči o děti s prací.

 

Besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů v rodinách, který od roku 2012 podporuje Magistrát hlavního města Prahy, v letech 2014 - 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v roce 2017 besedy podpořila Městská část Praha 10.