Besedy nejen o výchově

27.04.2019 00:00

 

Nejbližší besedy

2.5.2019 Práce s emocemi v rodině, KC Jahoda, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

Dnešní rodiče jsou většinou aktivní, angažovaní. Zahrnujeme své děti hračkami, jsme posedlí jejich bezpečím, chceme je všestranně rozvíjet. Dětem tím v mnohém prospíváme, ale často jim prokazujeme i medvědí službu. Na besedách řešíme, co je skutečně v zájmu dětí a rodin. Kdy a jak se můžeme uvolnit; jak zvládat emoce své i svých dětí; pečovat o svůj partnerský vztah; posilovat psychickou odolnost; využívat rozum i cit. Jak vytvářet takové klima, v němž se cítí dobře děti i dospělí, a mnoho dalšího.

Nabízíme možnost uspořádat besedu z oblasti rodičovství a výchovy pro rodiče a další vychovatele. Vhodné pro mateřská centra, mateřské nebo základní školy, komunitní centra, farnosti nebo jiná vhodná místa.. Besedy vedou naše zkušené psycholožky a terapeutky Mgr. et Mgr. Pavla Koucká a Mgr. Silvie Ročovská.

Malý výběr z nabídky témat:

  • Uvolněné rodičovství
  • Rodič není sluha
  • Současné rodičovské mýty
  • Jak zvládnout pubertu
  • Jak mluvit s dětmi, aby se lépe učily
  • Duševní onemocnění v rodině

Beseda probíhá cca 90 min s možností diskuze, vstupné je dobrovolné nebo dohodou. Lektorné je placeno z projektu "Prevence konfliktů v rodinách", který dlouhodobě podporuje MPSV a Magistrát hl. m. Prahy. Minimální účast je 7 osob. Dosud jsme v Praze uskutečnili téměř 50 besed pro celkem 600 účastníků. Máte-li zájem besedu u vás uspořádat, pište přímo do Centra pro manželství a rodinu nebo oslovte jednu z lektorek na kontaktech uvedených na  stránce nabídky .

 

Besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů v rodinách, který od roku 2012 podporuje Magistrát hlavního města Prahy, v letech 2014 - 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v roce 2017 besedy podpořila Městská část Praha 10.