Efektivní způsoby komunikace a výchovy 1150m n. m.

02.09.2016 13:42

Ve dnech 8. a 9. srpna 2016 byli Míla a Jiří Musilovi pozváni na Erlebachovu boudu v Krkonoších, kde probíhala dovolená rodin farnosti Praha - Zlíchov, aby přítomným rodičům a prarodičům nabídli dvě dopolední přednášky s následnou diskusí na téma Efektivní způsoby komunikace a výchovy. Manželé Musilovi vždy nejprve prezentovali některé základní prvky Kurzu efektivního rodičovství, které doplnili vlastním svědectvím. V bouřlivých diskusích, které nakonec všichni zúčastnění ocenili, pak účastníci konfrontovali své výchovné zkušenosti s filozofií  Kurzů efektivního rodičovství . Kéž to, co účastníci během programu načerpali, neupapadne v zapomnění v šedi dní nového školního roku!

 

 

 

 

 

 

Fota Václav Chalupecký (s laskavým svolením) a Jiří Musil