Modlitba za děti v Gaze

05.09.2013 00:00

Modlitba za děti v Gaze

V době válečného konfliktu v Gaze (2008-2009) jsem objevil tuto modlitbu, která je v těchto dnech stále aktuální. Modlitba neřeší, na čí straně je pravda a spravedlnost, ale vyjadřuje starost o děti. Ty trpí a umírají na obou stranách ...

Pokud kdy byl čas k modlitbě, pak je to tento čas.

Pokud kdy bylo opuštěné místo, pak je to Gaza.

Bože, který jsi Stvořitel všech dětí, vyslyš naši modlitbu v tento prokletý den. Bože, jehož nazýváme Požehnaný, obrať svou tvář k těmto dětem z Gazy, aby poznaly Tvé požehnání a Tvé útočiště, aby poznaly světlo a teplo tam, kde je nyní jenom tma a dým, a také zima, která pálí a zatíná se do kůže.

Všemohoucí, který činíš výjimky, jimž říkáme zázraky, učiň výjimku pro děti z Gazy. Chraň je před námi i před jejich vlastními. Ušetři je. Uzdrav je. Dej, ať setrvají v bezpečí. Zbav je hladu a hrůzy a běsnění a žalu. Zachraň je od nás i od jejich vlastních.

Navrať jim jejich odcizené dětství, jejich právo, s nímž se narodily a které má chuť nebe. Připomeň nám, ó Hospodine, dítě Išmaela, jenž je otcem všech dětí v Gaze. Jak dítě Išmael bylo bez vody a ponecháno, aby zemřelo v poušti Be'er-ševa, zbavené tak veškeré naděje, že jeho matka nemohla snést pohled na to, jak z něho vyprchává život.

Pane, buď tím Bohem našeho příbuzného Išmaele, Bohem, který uslyšel jeho pláč a poslal svého anděla, aby utěšil jeho matku Hagar.

Buď tím Hospodinem, jenž byl s Išmaelem toho dne a všechny dny poté. Buď tím Bohem Nejvýš Milosrdným, jenž toho dne otevřel Hagařiny oči a ukázal jí studnu vody, aby mohla dát svému synu Išmaelovi napít, a tak mu zachránit život. (Gn 21,9-19)

Alláhu, jehož jméno je Elohím, jenž dáváš život a jenž znáš cenu a křehkost každého života, pošli těmto dětem své anděly. Zachraň je, děti z tohoto místa, Gazy líbezné a Gazy prokleté.

V tento den, kdy úzkost, běsnění a smutek, které se nazývá válka, svírá naše srdce a vrývá do nich jizvy, voláme k Tobě, Bože, jehož jméno je Pokoj:

Požehnej tyto děti a chraň je od všeho zlého.

Obrať k nim svou tvář, ó Hospodine! Ukaž jim, jako poprvé, světlo, laskavost a vše přemáhající milosrdenství.

Vzhlédni na ně, ó Hospodine! Ukaž jim svou tvář.

A dej jim mír, jako poprvé!

Bradley Burston. Poděkování Rabbimu Levi Weiman-Kelmanovi, Kol HaNešama, Jeruzalém.

Zdroj: www.haaretz.com.