Pouť rodin 1. června do Hrusic

01.06.2013 20:00

Arcibiskupství pražské pořádalo v sobotu 1. června pouť rodin do Hrusic. Část poutníků z Prahy se do místa konání poutě dopravila zvláštním historickým vlakem, který jel po trase Praha-Smíchov - Praha-Vršovice - Mirošovice u Prahy. A naše sdružení bylo u toho!

Jedenáctá pouť rodin nabídla kromě bohoslužby také další zajímavý program.

Mši předcházela katecheze pro rodiny, kterou vedli manželé Alena a Pavel Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu v Českých Budějovicích.

Hlavním celebrantem mše svaté od 11.00 hodin v kostele sv. Václava byl Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský. Po mši se poutníci občerstvili poutními dorty Marlenka na faře.

Velký úspěch u dětí mělo rodinné autorské divadlo zaměřené na pohádkovou tvorbu „Fígl“ s představením Mauglí i vystoupení dětského folklorního souboru MIKEŠ (pořádala obec Hrusice). Obě vystoupení se konala kvůli silnému dešti v sokolovně.
Pouť uzavřela beseda Mons. Opatrného s rodinami.

V době pouti probíhal Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady a Den otevřených dveří na stálé výstavě modelů Ant. Jedličky na Obecním úřadu.