Setkání lektorů příprav na manželství v Nazaretě 16.11.

03.10.2013 19:10

Ve spolupráci s Pastoračním střediskem - Centrem pro rodinu pořádáme v sobotu 16.11.2013 od 9 do cca 15 hodin v centru Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunratice jednodenní seminář pro ty, kteří se v pražské arcidiecézi aktivně zapojují do práce se snoubenci nebo kdo o této službě vážně uvažují.

Na seminář jsou zváni především laici - pastorační asistenti, katecheti a manželské páry (přihlásit se mohou též duchovní a zavěcené osoby), kteří se věnují bližším a bezprostředním přípravám na manželství ve farnostech.

Na programu je přednáška pastoralisty Mons. doc. Aleše Opatrného, Th.D. z KTF UK s následnou diskuzí. Tématem budou základy teologie manželství potřebné pro ty, kteří vedou přípravy na manželství. V následné diskuzi s otcem Opatrným bude možno otevřít i další palčivá témata příprav na manželství.

V druhé části programu počítáme se vzájemným sdílením lektorů v menších skupinkách na téma radosti a starosti příprav na manželství a nebude chybět ani praktická ukázka aktivit z příprav. Oběd a občerstvení bude zajištěno. Doporučený příspěvek na režii semináře je 100Kč/osobu.

Program úspěšně proběhl pro 15 účastníků.

Nazaret, Preaha 4 - Kunratice Nazaret, Preaha 4 - Kunratice

Školení lektorů příprav na manželství 2012

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském jsme pořádali v sobotu 3.11.2012 od 9 do 17 hodin v centru Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunratice jednodenní seminář pro ty, kteří se v naší arcidiecézi aktivně zapojují do práce se snoubenci.

Seminář byl určen pro ty, kteří se věnují bližším a bezprostředním přípravám na manželství ve farnostech a v Centru pro rodinu. Na programu byly přednášky odborníků (PhDr. Josef Zeman: Situace a hodnotové zaměření 20-ti až 30-ti letých dnes z pohledu přípravy na manželství  a JUDr. Marie Kolářová, Th.D.: Uvedení do praxe právní problematiky církevních manželství), v druhé části programu došlo na vzájemné seznámení lektorů, stručné představení obsahu a formy příprav, které vedou a diskuzí. Program úspěšně proběhl pro 35 účastníků.