Sobota pro ženy 12.10.2013

22.08.2013 00:00

Sobota pro ženy se uskuteční 12.10.2013 tradičně od 9 do 17 hodin v pražském Pastoračním středisku (sv. Vojtěch). Účast přislíbil P. Karel Satoria.

Téma soboty Kde nejsi? (Zamyšlení o modlitbě).

Na programu je dále sdílení ve skupinkách, osobní ztišení při adoraci, příležitost ke svátosti smíření a na závěr mše svatá.

Občerstvení v poledne bude zajištěno. doporučený příspěvek na sál a občerstvení 100Kč bude vybírán na místě.

Akce proběhla.

Více o programu

Sobota pro ženy 12.10.2013