Sobota pro ženy

09.04.2014 20:35

Poslední námi spolupořádaná Sobota pro ženy se uskutečnila 3.5.2014 tradičně od 9 do 15 hodin v pražském Pastoračním středisku (sv. Vojtěch) s P. Vojtěchem Kodetem OCarm. Téma soboty bylo "Pane, nauč nás se modlit".

Další Soboty pro ženy jsou již plně v režii Pastoračního střediska - Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. 

Na programu bývá kromě přednášek a sdílení ve skupinkách osobní ztišení při adoraci, příležitost ke svátosti smíření a na závěr mše svatá. Je zajištěno polední občerstvení a nápoje.

Více o programu