Křesťanské psychologické poradenství

Doporučujeme terapeuty zaměřené na dospělé klienty - jednotlivce i páry, kteří přicházejí s problémy

 • partnerskými,
 • rodinnými,
 • ale i osobními.

Ti nabízejí jednorázovou psychologickou intervenci i možnost delší psychologické péče.

V nebídce terapeutů je též

 • rodinná terapie
 • terapii dětí
 • supervize.

Námi doporučované poradenství zaručuje klientům - křesťanům, ale i ostatním věřícím přístup s respektem k jejich víře. Poradna však neposkytuje pastorační ani evangelizační služby.

K tomu viz Další možnosti

 

Přihlašujte se předem na telefonních číslech terapeutek.
Při kontaktu s terapeutkami si dohodnete i cenu služby.

 

PhDr. Jarmila Čierná

- psycholožka, terapeutka, supervizorka

Pracovala jsem v oblastech výchovného poradenství a v krizové pomoci. Nyní se věnuji poradenství a terapii, individuální a párové; vyškolená jsem v psychodynamické psychoterapii. V supervizi jsem se vzdělávala v Českém institutu pro supervizi a v Remediu a poskytuji jak individuální, tak týmovou supervizi pro různé pomáhající profese a oblasti aplikace (sociální služby, školství, církev).

Tel. 606 174 807, cierna@atlas.cz

 

PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

- terapeutka s dokončeným pětiletým výcvikem v systemické a narativní terapii nabízí 

 • individuální terapii a poradenství pro dospělé i mládež
 • vztahovou terapii a poradenství pro páry

Je mámou čtyř dětí a s manželem koordinuje kurzy
Manželské večery a Příprava na manželství v ČR.
Tel. 733 627 409, dagmar.guttnerova@gmail.com,

Terapie probíhá na Palmovce.
Bližší informace https://www.kspraha.cz/aktivita/poradenstvi/.

 

Mgr. et Mgr. Lucie Mitrega

Jsem psycholožka a sociální pracovník. Věnuji se podpoře a terapii v oblastech
komunikace, poznání vlastní osobnosti (práce s vlastními zdroji) a náročných
mezilidských vztahů. Jsem zde pro dospělé a dospívající (cca od 15 let).
Jsem mámou dvou dětí.

Jsem zde pro ty z Vás, kterým to, jak vám je, nevyhovuje nebo dělá starosti a chcete
pro sebe něco udělat. Možná už vás situace přerůstá a starostí je nad hlavu a cítíte,
že potřebujete změnu.

Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle: 725 816 835
nebo emailem: luciemitrega@seznam.cz

Další možnosti

 • Máte zájem o pastorační rozhovor nebo máte dotaz týkající se křesťanské víry a morálky?
  Můžete se obrátit na Ing. Jiřího Musila, teologa s více jak 20-tiletou praxí pastoračního pracovníka.
   
 • Máte otázky ohledně manželství z pohledu církevního práva? (např. podmínky uzavření, zneplatnění)
  Můžete se obrátit na teoložku Mgr. Moniku Ettlerovou.
   
 • Je váš problém akutní a neodkladný?
  Využijte službu krizové intervence v SOS Centru Diakonie.

 

Z terapeutů a poradců dále doporučujeme

 

Mgr. Kateřina Stehlíková

- teoložka a psychoterapeutka

Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii nebo poradenství.
Absolvovala jsem akreditovaný výcvik směru PCA a dokončuji akreditovaný výcvik
v transformačně systemické rodinné terapii. 
Mám pracovní zkušenost s tématy lidí se zdravotním postižením a dobrovolnictví. 
V současnosti se zaměřuji na témata mezilidských vztahů, osobního růstu,
konfliktů, ztráty a další.

Zajímám se také o patchworkové rodiny.  Vzdělávám se v oblasti facilitativní mediace.

Mám 5 děti.

Poradna Jitřenka
Petrohradská 52, Praha 10 – Vršovice
tel.: 723 015 589, www.poradnajitrenka.cz

 

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

- psycholožka a terapeutka. Nabízí pomoc zejména v oblastech zrání osobnosti,
sebepoznání, partnerství a výchovy dětí. Poskytuje psychologické poradenství
a individuální, párovou i skupinovou terapii. Je mámou tří dětí, autorkou mnoha článků
a knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství -
viz Knihy našich spolupracovníků.
Tel. 775 432 321, pavla.koucka@gmail.com, www.skupinyprorodice.cz

 

Mgr. et Bc. Miroslava Verešová

V oblasti psychologie se vzdělávám již několik let. Jsem absolventkou pedagogické fakulty magisterského oboru Psychologie. Nyní nastupuji na navazující magisterské studium jednooborové psychologie FF UK. Čtyři roky jsem pracovala jako školní psycholožka a kariérní poradkyně. Nově působím jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Svou pomoc Vám mohu nabídnout v případě, že zvažujete správný výběr budoucího profesního směřování, potýkáte se s obtížemi v oblasti studia, trpíte úzkostnými či depresivními stavy nebo si chcete jen promluvit o tom, co Vás tíží. Společně pak nalezneme nejvhodnější formu pomoci. Budu se těšit na shledání.

Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle: 722 432 272
nebo emailem: mirka.veresova@seznam.cz

 

Mgr. Silvie Ročovská

– terapeutka a mediátorka nabízí:

 • individuální terapii dětí a dospělých
 • rodinnou a párovou terapii
 • mediaci

Dětem pomáhá překonávat psychické problémy (úzkost, smutek), traumatické události (ztrátu, rozvod rodičů), psychosomatické potíže (poruchy spánku, zažívací obtíže), poruchy chování a problémy související se školou.

Tel. 728 624 099, rocovska@centrum.cz, www.systemikapraha.cz

 

Mgr. Ing. Jan Čapek

Křesťanská psychologická poradna Nymbuk,
Bedřicha Smetany 541/20, 288 02 Nymburk, tel. 603 859 626, jancapek.webnode.cz.

 

Mgr. Viera Kliszová

pro dospělé klienty nabízí individuální a párové psychologické poradenství
a psychodynamickou terapii.
www.psychologicke-poradenstvi.com, tel.: 604 672 724,

 

Ing. Mgr. Andrea Csirke

kariérový poradce a mediátor, kariera.andrea@gmail.com, 723 988 004,
  https://www.andreacsirke.cz a   https://mediace.top/.