Křesťanská psychologická poradna

Křesťanská psychologická poradna Centra pro manželství a rodinu

Poradna sídlí v Ženských domovech, Ostrovského 3,
Praha 5 (metro B - Anděl, Na Knížecí), místnost 3062.
Budova je bezbariérová.
Poradna je zaměřena na dospělé klienty - jednotlivce
i páry, kteří přicházejí s problémy

 • partnerskými,
 • rodinnými,
 • ale i osobními.

Nabízí jim jednorázovou psychologickou intervenci
i možnost delší psychologické péče.

Nově nabízíme

 • rodinnou terapii
 • terapii dětí
 • supervize.

Křesťanská poradna zaručuje klientům - křesťanům,
ale i ostatním věřícím přístup s respektem k jejich víře. Poradna však neposkytuje pastorační ani evangelizační služby.
K tomu viz Další možnosti

 

Do poradny je nutné se předem objednat na telefonních číslech terapeutek.
Při kontaktu s terapeutkami si dohodnete i cenu služby.

 

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

- psycholožka a terapeutka. Nabízí pomoc zejména v oblastech zrání osobnosti,
sebepoznání, partnerství a výchovy dětí. Poskytuje psychologické poradenství
a individuální, párovou i skupinovou terapii. Je mámou tří dětí, autorkou mnoha článků
a knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství -
viz Knihy našich spolupracovníků.
Tel. 775 432 321, pavla.koucka@gmail.com, www.skupinyprorodice.cz

 

PhDr. Jarmila Čierná

- psycholožka, terapeutka, supervizorka

Pracovala jsem v oblastech výchovného poradenství a v krizové pomoci. Nyní se věnuji poradenství a terapii, individuální a párové; vyškolená jsem v psychodynamické psychoterapii. V supervizi jsem se vzdělávala v Českém institutu pro supervizi a v Remediu a poskytuji jak individuální, tak týmovou supervizi pro různé pomáhající profese a oblasti aplikace (sociální služby, školství, církev).

Tel. 606 174 807, cierna@atlas.cz

 

PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

- terapeutka s dokončeným pětiletým výcvikem v systemické a narativní terapii nabízí 

 • individuální terapii a poradenství pro dospělé i mládež
 • vztahovou terapii a poradenství pro páry

Je mámou čtyř dětí a s manželem koordinuje kurzy
Manželské večery a Příprava na manželství v ČR.
Tel. 733 627 409, dagmar.guttnerova@gmail.com,

Terapie probíhá na Palmovce.
Bližší informace https://www.kspraha.cz/aktivita/poradenstvi/.

 

Mgr. Bc. Lucie Vojtková

Dlouhodobě pracuji v oblasti sociálních služeb jako sociální pracovník, pracovala jsem také jako case manager s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Absolvovala jsem psychodynamický výcvik v systému SUR a aktuálně jsem frekventantkou výcviku krizové intervence a studetkou jednooborové psychologie.

Mohu nabídnout podporu dospělým při překonávání náročných životních situací a bezpečný prostor všem, kteří pociťují potřebu lépe porozumět sobě i druhým. Těším se na Vás.

Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle: 739 332 595 nebo emailem: vojtkova.psychoterapie@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Lucie Mitrega

Jsem psycholožka a sociální pracovník. Věnuji se podpoře a terapii v oblastech
komunikace, poznání vlastní osobnosti (práce s vlastními zdroji) a náročných
mezilidských vztahů. Jsem zde pro dospělé a dospívající (cca od 15 let).
Jsem mámou dvou dětí.

Jsem zde pro ty z Vás, kterým to, jak vám je, nevyhovuje nebo dělá starosti a chcete
pro sebe něco udělat. Možná už vás situace přerůstá a starostí je nad hlavu a cítíte,
že potřebujete změnu.

Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle: 725 816 835
nebo emailem: luciemitrega@seznam.cz

Další možnosti

 • Máte zájem o pastorační rozhovor nebo máte dotaz týkající se křesťanské víry a morálky?
  Můžete se obrátit na Ing. Jiřího Musila, teologa s více jak 20-tiletou praxí pastoračního pracovníka.
   
 • Máte otázky ohledně manželství z pohledu církevního práva? (např. podmínky uzavření, zneplatnění)
  Můžete se obrátit na teoložku Mgr. Moniku Ettlerovou.
   
 • Je váš problém akutní a neodkladný?
  Využijte službu krizové intervence v SOS Centru Diakonie.

 

Z terapeutů a poradců dále doporučujeme

 

Mgr. Kateřina Stehlíková

- teoložka a psychoterapeutka

Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii nebo poradenství.
Absolvovala jsem akreditovaný výcvik směru PCA a dokončuji akreditovaný výcvik
v transformačně systemické rodinné terapii. 
Mám pracovní zkušenost s tématy lidí se zdravotním postižením a dobrovolnictví. 
V současnosti se zaměřuji na témata mezilidských vztahů, osobního růstu,
konfliktů, ztráty a další.

Zajímám se také o patchworkové rodiny.  Vzdělávám se v oblasti facilitativní mediace.

Mám 4 děti.

Poradna Jitřenka

Petrohradská 52, Praha 10 – Vršovice

tel.: 723 015 589

www.poradnajitrenka.cz

 

Mgr. Silvie Ročovská

– terapeutka a mediátorka nabízí:

 • individuální terapii dětí a dospělých
 • rodinnou a párovou terapii
 • mediaci

Dětem pomáhá překonávat psychické problémy (úzkost, smutek), traumatické události (ztrátu, rozvod rodičů), psychosomatické potíže (poruchy spánku, zažívací obtíže), poruchy chování a problémy související se školou.

Tel. 728 624 099, rocovska@centrum.cz, www.systemikapraha.cz

 

Mgr. Ing. Jan Čapek

Křesťanská psychologická poradna Nymbuk,
Bedřicha Smetany 541/20, 288 02 Nymburk, tel. 603 859 626, jancapek.webnode.cz.

 

Mgr. Viera Kliszová

pro dospělé klienty nabízí individuální a párové psychologické poradenství
a psychodynamickou terapii.
Kontakt: Psychosomatické centrum, Na Hutmance 441/16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 604 672 724,
www.psychologicke-poradenstvi.com.

 

Ing. Mgr. Andrea Csirke

kariérový poradce a mediátor, kariera.andrea@gmail.com, 723 988 004,
  https://www.andreacsirke.cz a   https://mediace.top/.