Přehled uskutečněných akcí

<< 2013 >>

7.12. Adventní duchovní obnova pro manželské páry, Komunitní centrum Matky Terezy, P. Stanisław Góra, 54 manželských párů.
3.12. Neplánovaný seminář o mravních aspektech manželství s doc. ThDr. Jiřím Skoblíkem pro kancelář Centra.
16.11. Setkání lektorů příprav na manželství, centrum Nazaret, doc. Mons. Aleš Opatrný.
9.11. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KMC Barrandov, Mgr. Jan Čapek, 21 účastník.
8.11. Beseda o partnerských vztazích a možnostech poradenství, pro mládež, Pelhřimov, Mgr. Monika Matějková.
12.10. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P. Karel Satoria.
12.10.-16.11. Kurz efektivního rodičovství, MŠ Řešovská, Praha 8, Mgr. Martina Běťáková, 3 soboty, 10 účastníků.
8.10.-26.11. Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch) pro 18 párů+2 praktikanti, 8 večerů.
7.10. Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Manželství je proces, KC sv. Prokopa, manželé Musilovi, 11 párů.
3.10.-12.12. Kurz efektivního rodičovství, fara Nebušice, Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D., 10 večerních setkání, 3 účastníci.
1.10. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava na život v manželství.
24.-25.9. Naše účast na pracovním setkání diecézních center pro rodinu a Asociace center pro rodinu v Kostelním Vydří.
14.9. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 17 účastníků.
22.8.-16.9. Společná příprava na život v manželství - mimořádný kurz, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), manželé Musilovi, 4 večery.
14.-20.7. Exercicie pro manželské páry, Jiřetín pod Jedlovou, P. MUDr. Mgr. Jiří Korda.
1.7. Setkání týmu programu Manželské večery.
25.6.-24.7. Společná příprava na život v manželství - mimořádný kurz, sídlo sdružení, manželé Musilovi, 4 večery.
1.6. Spolupracovali jsme na Arcidiecézní pouti rodin do Hrusic.
22.5. Kolegium naší Křesťanské psychologické poradny, řídil její vedoucí PhDr. Petr Goldmann.
3.5. Naše účast na veletrhu neziskovek v Národní technické knihovně.
27.4. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. a P. Vojtěch Kodet, Th.D. OCarm., cca 120 žen.
22.4.-10.6. Manželské večery, KC sv. Prokopa, manželé Musilovi, 13 párů, 8 večerů.
20.4.-4.5. Kurz efektivního rodičovství, KMC Barrandov, Mgr. Julie Žemlová, 3 soboty, 9 účastníků.
13.4. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků.
10.4. Členská schůze
9.4.-28.5. Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch) pro 42 párů, 8 večerů.
2.4. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava na život v manželství.
16.3. Postní duchovní obnova pro manžele, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P.Antonín Dabrowski OFM, 25 párů.
16.3. Společná příprava na život v manželství - mimořádný kurz, KTF UK, Mgr. Jan Čapek, 7 párů.
2.3. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové "Jdeme společně s láskou", KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků.
23.2. Aktivní účast na Semináři rodinných kurzů (Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Příprava na manželství, Výchova dětí) v prostorách sboru KS Praha, Praha 8, Na Žertvách 23, viz www.manzelskevecery.cz, účast za sdružení Musilovi.
16.2. Pouť snoubenců ke sv. Valentinu - rekolekce pro snoubence, Praha - Vyšehrad, Mgr. Josef Čunek, 10 párů.
16.2. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 14 účastníků
11.2. Tisková konference na začátek Národního týdne manželství na MPSV, vystoupení předsedy.
22.1.-12.3. Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch) pro 36 párů, 8 večerů.
7.1. CŽV seminář pro jáhny na téma rozvedení znovusezdaní a osamělé maminky, Centrum pro manželství a rodinu, Ing. Jiří Musil a Mgr. Monika Matějková.