Přehled uskutečněných akcí

<< 2014 >>

10.12. Druhá mimořádná členská schůze. Témata: pokračování Křesťanské psychologické poradny v roce 2015 a nový způsob organizování kurzů pro manžele a rodiče.
16.11.-8.12. Kurz efektivního rodičovství, v Chocni, Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků, 3 celodenní setkání.
1.-22.11. Kurz efektivního rodičovství, v KMC Barrandov, Praha 5, Mgr. Julie Žemlová, 4 účastníci, 3 soboty.
6.10.-24.11. Kurz Manželské večery, fara Praha - Chodov, manželé Musilovi, 9 párů, 8 večerů, na závěrečný večer další 4 páry hostů. Mocné působení Božího ducha.
3.10. Sobota pro ženy, pořádalo Pastorační středisko u sv. Vojtěcha, PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., aktivní účast Lídy Pivoňkové a Míly Musilové.
25.9.-4.12. Kurz efektivního rodičovství, ve farnosti Liboc (farní centrum Malejov), Praha 6, Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D., 7 účastníků.
20.9. Emoce ve vztahu rodič - dítě, jednodenní pokračovací kurz efektivního rodičovství, KC sv. Prokopa, Mgr. Martina Běťáková, 10 účastníků.
20.9. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 8 účastníků.
16.9. Mimořádná členská schůze. Témata: Přechod na dobrovolnickou práci členů, efektivní zajištění kontaktů s klienty a financování Křesťanské poradny.
15.9. Setkání týmu programu Manželské večery, fara Praha - Chodov, aktivní účast Musilovi.
2.9. Naše účast na prezentaci neziskovek Prahy 5 na smíchovkém Andělu.
17.7. Škola lásky ve výchově dětí, Kolpingův dům, Praha 8 - Bohnice, Mgr. Jan Čapek, 9 účastníků.
3.6.-24.6. Společná příprava na život v manželství, fara Praha - Chodov, 4 večery, manželé Musilovi, 8 párů.
16.-17.5. Závěrečné čtvrté setkání kurzu Škola partnerství, Nazaret.
3.5. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P. Vojtěch Kodet, Th.D. OCarm., cca 70 žen.
28.4.-16.6. Manželské večery, KC sv. Prokopa, manželé Musilovi, 15 párů, 8 večerů, na závěrečný večer dalších 7 párů hostů.
8.4.-27.5. Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), 8 večerů, cca 50 párů.
4.-5.4. Třetí setkání kurzu Škola partnerství, Nazaret.
1.4. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava na život v manželství, 8 účastníků.
31.3. Setkání týmu programu Manželské večery, 4 účastníci.
26.3. Členská schůze
22.3. Efektivní rodičovství a škola, jednodenní pokračovací kurz efektivního rodičovství, MC Domeček, Praha 11 - Háje , Mgr. Martina Běťáková, 7 účastníků.
22.3. Aktivní účast na Semináři rodinných kurzů (Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Příprava na manželství, Výchova dětí) v prostorách sboru KS Praha, Praha 8, Na Žertvách 23, viz www.manzelskevecery.cz, účast za sdružení Musilovi.
15.3. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KMC Barrandov, Mgr. Jan Čapek, 11 účastníků.
14.-15.3. Druhé setkání kurzu Škola partnerství, Nazaret.
1.3. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P. Jakub Sadílek OFM, cca 60 žen.
13.2. Večer na téma Plánujete svatbu? Svatby v kostele a plánování svatby od A do Z., Pastorační středisko (sv. Vojtěch), Mgr. Monika Matějková a Jana Kalhousová.
13.2.-17.4. Kurz efektivního rodičovství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), Praha 6, Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D., 8 účastníků.
7.-8.2. První setkání kurzu Škola partnerství, Nazaret, 16 účastníků kurzu.
21.1.-11.3. Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch) pro 36 párů+2 praktikanti, 8 večerů.
18.1. Jak učit dítě odpovědnosti, jednodenní pokračovací kurz efektivního rodičovství, MC Domeček, Praha 11 - Háje , Mgr. Martina Běťáková, 8 účastníků.
14.1. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava na život v manželství, 13 účastníků.
4.1. Přednáška Ing. Jiřího Musila pro katechetický kurz na téma Manželství a rodina - ideální i neideální. Cca 20 posluchačů.