Naše programy

 Křesťanská psychologická poradna
▪ Manželské večery
▪ Škola lásky v rodině
▪ Efektivní rodičovství
▪ Společné přípravy na život
  v manželství
Besedy o výchově

V současné době již nepořádáme

▪ Škola partnerství
▪ Soboty pro ženy

Přehled uskutečněných akcí

... a podporujeme