Společná příprava na život v manželství - více o kurzu

Video o společných přípravách na život v manželství, Centrum pro rodinný život v Olomouci 4:30 min.

O co nám jde: Radikálně nový způsob chápání a prožívaní doby známosti a zásnub, ovlivňovaný mnohdy zkušeností s neúspěšně žitými manželstvími druhých osob (včetně manželství křesťanských), staví přípravu na manželství do nového světla. Základní důraz totiž spočívá na porozumění lidské svobodě, která umožňuje poznat, rozhodnout se a přijmout prožívaný lidský vztah lásky snoubenců jako křesťanské povolání k manželství.

Každý večer je věnován jednomu tématu, nad kterým snoubenci společně s lektory pracují. Večer tvoří přednáška na dané téma ("informační část") a práce ve skupině, kterou vedou manželé nebo kněz ("zážitková část"). 

Témata kurzu:

  1. Křesťanský pohled na manželství
  2. Psychologie partnerského vztahu
  3. Rodiče, přátelé a my
  4. Konflikty a jejich řešení
  5. Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
  6. Manželství a sexualita
  7. Děti a my - odpovědné rodičovství
  8. Obsah manželského slibu,
    průběh svatebního obřadu

 

Těchto 8 témat kurzu je rozděleno zpravidla do 4 večerů.

Příprava na manželství je současně promýšlením manželského slibu. Každý večer se věnuje buď krátké vybrané formulaci ze slibu nebo jedné z otázek oddávajícho, které slibu při svatbě předcházejí.

Každý večer snoubenci obdrží materiály k tématu určené k propovídání v páru. Během kurzu nabízíme nekomerčně vydávané publikace a další materiály vhodné pro ty, kteří se připravují na život v manželství. Na závěr kurzu je možno obdržet potvrzení o účasti.

Uskutečněné kurzy Aktuální nabídka kurzů Pro koho jsou kurzy určeny

Snoubenci mohou (nejen) během kurzu využít k individuálním konzultacím naší Křesťanské psychologické poradny. Pracovníci Centra jim též rádi zodpoví jejich případné dotazy týkající se církevně právních otázek svatby a praxe církevního sňatku.

Názory účastníků

Hlavním přínosem bylo, že jsem si mohla promyslet jaký je můj vztah a jak ho mohu vylepšit. Děkuji za to, že jsem si potvrdila, že chci pokračovat do svazku manželství.

Byla jsem velmi překvapena otevřeností mého partnera, (ač nevěřícího), spoustu věcí jsme pravidelně doprobírali doma.

Osobně nejsem z věřící rodiny – obávala jsem se trochu, abych tomu rozuměla, abych se tu neztratila. Od prvního setkání přípravu chválím, myslím, že se tu probírala důležitá témata pro běžný pár a inspirovalo mě to k dalším zamyšlením.

Přínos vidím v uvedení do tématu z křesťanského pohledu, v povzbuzení k radosti mezi lidmi. Byla tu přátelská a uklidňující atmosféra.

Povzbuzení v aktuální životní situaci, komplexní pohled na důležitý životní krok.