Příprava na manželství - pro koho?

 • Kurzy společné přípravy na život v manželství jsou určeny pro páry, keré vážně uvažují o vstupu do manželství.
 • Účastníci (snoubenci) nemusí být formálně zasnoubeni.
 • Snoubenci nemusí mít stanoven termín svatby.
 • Snoubenci nemusí být věřící křesťané a nemusí ani směřovat k církevnímu sňatku (svatbě "v kostele").
 • Pokud snoubenci plánují církevní sňatek, je důležité si ověřit, zda oddávající akceptuje naši přípravu (v 95% případů tomu tak je) a počítat s tím, že oddávající bude sám chtít jedním či několika málo setkáními tuto přípravu doplnit.
 • Příprava je určena primárně pro páry, které vstupují do prvního manželství.
 • Zájemce o přípravu, kteří jsou v odlišné situaci prosíme, aby účast na přípravě s námi předem konzultovali!
 • Snoubencům, z nichž jeden či oba hodlají vstoupit do druhého či dalšího manželství (i pokud bylo předchozí manželství církevně zneplatněné!) doporučujeme, aby specifické otázky jejich stavu probrali s odborníkem, například v naší Křesťanské psychologické poradně.
  Jedná se o závazky z předchozího vztahu, včetně možných konfliktů daných průnikem systémů původní a nové rodiny, otázka vzájemného odpuštění s předchozím partnerem, ...
 • Kurzy jsou určeny všem snoubencům, kteří souzní s naším názorem, že manželství je celoživotní projekt a jako před realizací každého závažného projektu se vyplatí věnovat dostatečný čas přípravě.
 • Snoubenci s dětmi ať zváží, zda jsou schopni si po dobu přípravy zajistit hlídání. V opačné případě ať o tom informují včas oddávajícího a poprosí ho o individuální přípravu.