Jak zvládat konflikty v rodině / Škola lásky - více o kurzu

Kurz ukazuje životní styl, jehož podstatou je bezpodmínečná láska mezi otcem a matkou a mezi rodiči a dětmi.

Na programu kurzu

 • Konflikty mezi manželi a jejich řešení
 • Emoční konfrontace a empatie
 • Pozitivní rodičovství a výchova dětí
 • Terapie pevným objetím

Metody: přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou.

Kurz je vhodný i pro snoubence!

Program pokračovacího kurzu "Jdeme společně s láskou"

 • Manželské a rodičovské kompetence
 • Dysfunkční komunikace v rodině
 • Láska jako usměrňující síla v životním stylu rodiny
 • Praktická cvičení zaměřená na sebereflexi
 • Zamezení přenosu nezpracovaných konfliktů na děti
 • Praktická cvičení zaměřená na podporu empatie – zrcadlení
 • Řešení konfliktu pomocí emočního vylaďování
 • Praktická cvičení na řešení konfliktu
Uskutečněné kurzy Aktuální nabídka kurzů

Konflikty se řeší zásadně vcítěním se do druhého člověka, které se naplno žije při emoční konfrontaci. Konflikt nesmí být vpůli přerušen a usmíření nesmí být přerušeno na někdy jindy, ale musí končit usmířením, tj. potvrzením bezpodmínečné lásky. Proto tento styl nepřipouští tělesné tresty, ani tresty spočívající v odnětí lásky. Tento životní styl určují rodiče v jednotném spojení a především dávají v tomto smyslu dětem vzor. Předpokladem pro pěstování této životní formy je řád v systému rodiny. Rodiče mají první místo tím, že přišli první a tím, že si je vzájemně dávají. Děti mají druhé místo. Rodiče dávají bezvýhradnou lásku, bezpečí, péči, orientaci v hodnotách, vzor a postupně možnost k osamostatnění a dítě tyto dary přebírá. v sourozenecké skupině má každý z nich místo podle doby narození.

Přirozenou prevenci zbytečných konfliktů zajišťuje důsledná výchova tím, že určuje pravidla a stará se o jejich dodržení. Ve výchově dětí mělo dbát na to, že vyslovené „ano“ je „ano“ a vyslovené „ne“ je „ne“, aby se dítě dokázalo orientovat a samo v budoucnosti bylo důsledné a dokázalo jasně vyjádřit svoje pocity, potřeby, požadavky. Tento životní styl slouží ve své podstatě jako prevence rozvratu rodin, vztahů a poruch vývoje jednotlivých osobností.

 

Besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů v rodinách, který od roku 2012 podporuje Magistrát hlavního města Prahy a v letech 2014 - 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.