Škola partnerství - více o kurzu

škola partnerství - více o kurzuV současné době tento kurz nepořádáme.

Jedná se o specielní kurz, ve kterém je možné se intenzivně zaměřit na zásadní oblast lidského života. Kvalitní partnerský život je předpokladem pro fungující rodinu.

Bohužel v dnešní době mnozí z nás nezažili ve vlastních rodinách odpovídající vzory muže - ženy, manžela - manželky, otce - matky. Tempo dnešní doby nám často ani neumožňuje soustředit se na to, jaký/á bych měl/a v této zásadní životní roli být, klade před nás různé překážky a zároveň vysoké nároky a to i v oblasti partnerského života. Jak můžeme obstát?

V tomto kurzu máte příležitost promyslet mnohá témata spojená s partnerskými vztahy a získat důležité podněty a informace pro váš současný a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spirituality, medicíny atd.

Škola partnerství nezahrnuje jenom vzdělávání, ale je zároveň možností prožívat dynamiku křesťanského společenství, je příležitostí k poznání nových lidí a ke společné zábavě a program počítá také s množstvím času věnovaného ztišení, osobní reflexi či modlitbě.

Kurz je určen pro páry, které spolu chodí jakkoli dlouhou dobu!

Podmínky účasti jsou svobodný stav a věk 17 - 30 let!

Poslední námi pořádaný kurz

FORMA KURZU 

■  4 víkendy           

■  15 různých témat

■  přednášky specialistů

■  diskuze s manželskými páry

■  čas pro modlitbu i sebereflexi

■  možnost rozhovoru s knězem

V kurzu se zaměřujeme na 8 klíčových oblastí:

1) komunikace
(při navazování, v průběhu i na konci vztahu)

2) sexualita
(specifický způsob komunikace a mocný fenomén v nás)

3) sebepoznání
(jako předpoklad i důsledek vztahu)

4) poznání druhých
(psychologické rysy mužů a žen a jejich rozdíly)

5) poznání principů lásky
(teorie lásky a zamilovanosti, přitažlivost a atraktivita)

6) problémy
(krize a konflikty ve vztazích, rozchody)

7) duchovní život
(modlitba, můj i partnerský život s Bohem,
otázka povolání a Božího záměru se mnou, s námi)

8) praktická budoucnost
(fungování rodiny a principy rodičovství)