S kým spolupracujeme

Náš spolek (do 31.12.2013 sdružení) vznikl 17.1.2012, ale v naší práci navazujeme na aktivity pro manžele a rodiny Arcibiskupství pražského, Pastoračního střediska - Centra pro rodinu (do roku 2012 Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském), jejichž počátky sahají do února roku 1994.

Naše programy zajišťuje tým tvořený psychology, psychoterapeuty, lékaři, duchovními a manželskými páry.

Z odborníků, s kterými spolupracujeme, jmenujme, psychologa, terapeuta a výcvikového lektora Mgr. Jana Čapka, psycholožku a terapeutku Mgr. et Mgr.  Pavlou Kouckou, teologa  P. Mag. theol. Jakuba Jirovce OT, psycholožku, terapeutku a supervizorku PhDr. Jarmilu Čiernou.

 

 

Záhy po našem vzniku jsme navázali spolupráci hned s několika partnerskými organizacemi:

 

 

 

V letech 2012 - 2017 podpořil náš projekt Prevence a řešení konfliktů mezi partnery a mezi rodiči a dětmi v rodině Magistrát hlavního města Prahy.  V jeho rámci pořádáme Školu lásky - Jak zvládat konflikty v rodině,  Kurzy efektivní rodičovství a besedy Zdravý rozum ve výchově. V  letech 2014-2017 tento projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, v roce 2014 Městská část Praha 6 a v roce 2017 Městská část Praha 10.

Jako stále více smysluplnou se nám jeví spolupráce s Městskou částí Praha 5 (Den neziskovek, propagace, ...). V roce 2016 jsme se zapojili do práce skupiny Děti, rodina a mládež Komunitního plánování sociálních služeb Prahy 5.

Značku (logo) a vizuální styl našich papírových dokumentů nám vytvořila grafička Anežka Churaňová.

Od roku 2012 jsme členy celostátní střechové organizace Rodinný svaz ČR, dříve Asociace center pro rodinu ACER.